Βασικές πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων

  • Υπεύθυνος: TRAVELGENIO, S.L.
  • Σκοποί: Οι κύριοι λόγοι για τους οποίους συγκεντρώνουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες είναι οι ακόλουθοι: i) διευκόλυνση και βελτίωση των υπηρεσιών, ii) διατήρηση της συμβατικής σχέσης, iii) διαχείριση της αγοράς, κράτησης, αναζήτησης και έκδοσης δελτίων και/ή εισιτηρίων ταξιδίου και iv) αποστολή εμπορικών πληροφοριών σχετικά με το Travelgenio, καθώς και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της μελέτης της συμπεριφοράς σας ως χρήστη και της επεξεργασίας ενός εμπορικού προφίλ με cookies, με τα οποία βελτιώνουμε με εξατομικευμένο τρόπο τη λειτουργία του ιστότοπου, με βάση αναλυτικές πληροφορίες που αφορούν τις αλληλεπιδράσεις σας με τον ιστότοπο.
  • Νομιμοποίηση: Συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου, εκτέλεση σύμβασης και συμμόρφωση με νομική υποχρέωση.
  • Αποδέκτες: Θα κοινοποιηθούν δεδομένα λόγω έννομης υποχρέωσης και σε διεθνείς εταιρείες, συνεργάτες του Travelgenio. Θα πραγματοποιηθούν επίσης διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων για την ολοκλήρωση των κρατήσεων ή των αγορών στις προαναφερόμενες διεθνείς εταιρείες.
  • Δικαιώματα: Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας και δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής αυτών. Για λεπτομερέστερες πληροφορίες, κάνετε κλικ εδώ.
  • Συμπληρωματικές πληροφορίες: Για να συμβουλευτείτε το πλήρες κείμενο της πολιτικής προστασίας της ιδιωτικής ζωής, κάνετε κλικ εδώ.